REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Blask Kobiety
https://blaskobiety.com/

Witamy w sklepie Internetowym Blask Kobiety. Usługi i produkty w naszym sklepie dedykujemy przede wszystkim kobietom, które chcą zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Dzięki naszym usługom i produktom chcemy dać Wam okazję do odpoczynku i relaksu.

Wyrazem opieki i troski o nasze klientki jest poniższy regulamin. Ma on dać poczucie bezpieczeństwa i uczciwości zarówno nam, jak i kupującym.

Sklep należy do Anety Walloch-Więcek, prowadzącej działalność gospodarczą w ramach firmy EWP z siedzibą w Strzelinie 57-100 przy ul. Kraszewskiego 20/3, NIP 914 135 19 53 REGON 932832176

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów poprzez sklep internetowy oraz zawiera najważniejsze informacje o sklepie i Twoich prawach.
 2. Możesz się ze nami skontaktować w następujący sposób:
  1) listownie, na adres pocztowy: EWP Aneta Walloch-Więcek ul. Kraszewskiego 20/3 57-100 Strzelin
  2) telefonicznie, na numer: 694154680
  3) za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adres: kontakt@blaskobiety.com
 3. Pamiętaj, że Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez nas Umowy.

§ 2
Definicje

W tym paragrafie znajdziesz najważniejsze definicje pojęć, które będą pojawiały się w dalszej części Regulaminu:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – sklep internetowy Blask kobiety prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.blaskkobiety.pl

Sprzedawca – prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „EWP” z siedzibą w Strzelinie NIP: 9141351953, REGON: 932832176

Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych, umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Aby skutecznie zrealizować zamówienie w Sklepie, należy skorzystać z urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającym przeglądanie stron internetowych (komputer, tablet, smartfon). Niezbędna będzie również klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularza zakupowego.
 2. Konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail, przy pomocy którego pozostaniemy w kontakcie, a także zainstalowanych komunikatorów Skype i Zoom, przy pomocy których realizujemy usługi w trybie online.
 3. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych powyżej, nie będzie możliwe pełne korzystanie z oferowanych przez nas produktów, na co wyrażasz zgodę akceptując Regulamin.

§ 4
Zakres usług

 1. Za pośrednictwem sklepu oraz strony internetowej świadczymy na Twoją rzecz usługi elektroniczne, polegające na złożeniu zamówienia w sklepie, założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie (posiadanie konta nie jest konieczne do dokonania zakupów), a także, jeżeli wyrazisz na to zgodę, przesyłania newslettera (wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami o nowościach i promocjach w sklepie oraz organizowanych przez nas wydarzeniach).
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są bezpłatne. Pamiętaj jednak, że zawarta przez nas Umowa jest odpłatna.
 3. Zawierana między nami umowa na zakup sesji automasażu, konsultacji dietetycznych i dietetyczno-lekarskich ma charakter umowy o świadczenie usług, natomiast umowa dotycząca zakupu produktów fizycznych ma charakter umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli kupisz w sklepie usługi i produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 5. Usługi świadczone za pośrednictwem sklepu (usługi sesji automasażu, konsultacji dietetycznych i dietetyczno-lekarskich) są usługami on-line, tj. usługami wykonywanymi poprzez środki elektroniczne pozwalające komunikację na odległość, za pośrednictwem strony internetowej … oraz poczty elektronicznej … bądź usługami stacjonarnymi, w zależności od Twojego wyboru.
 6. Umowa o świadczenie usług sesji automasażu, konsultacji dietetycznych i dietetyczno-lekarskich jest umową starannego działania i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak oczekiwanych przez kupującego efektów korzystania z usług, ze względu na proces złożoności i wielości czynników ubocznych, wpływających na efekt tych usług, który jest niezależny od sprzedawcy i nie da się go zniwelować jedynie wykonaniem usługi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, nieregularne stosowanie lub całkowite zaprzestanie przez kupującego zaleceń, które są efektem wykonania usługi.
 7. Szczegółowy zakres usług opisany jest w Sklepie w zakładce dotyczącej konkretnej usługi.

§ 5
Zakupy w Sklepie

 1. Wszystkie ceny usług i produktów, które zobaczysz na stronie internetowej Sklepu, są cenami brutto (czyli z podatkiem VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. Nigdy nie zaskoczymy Cię dodatkowymi opłatami – płacisz za cenę produktu oraz ewentualnie koszty dostawy – w przypadku produktów fizycznych, które dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce.
 3. Pamiętaj, że ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową. Ofertą stają się dopiero w momencie, kiedy złożysz zamówienie (wtedy proponujesz zawarcie Umowy). Gdy odpowiemy, że przyjmujemy zamówienie – wówczas możemy mówić, że Umowa została zawarta.
 4. Cena, jaką podajemy przy każdym produkcie obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych (dotyczy produktów fizycznych), a zatem może ulec zmianie! Jednak za każdym razem wiążąca jest cena oferowana w chwili, gdy złożysz zamówienie.
 5. Dopuszczamy możliwość przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową Sklepu.
 6. Będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby produkty fizyczne prezentowane na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. Jeśli jednak pojawią się braki w produktach, postaramy się jak najszybciej powiadomić Cię o tym fakcie. Zrobimy to najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy. Możemy Ci wówczas zaproponować inny produkt, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu za tą samą cenę. Poinformujemy Cię również o Twoim prawie nieprzyjęcia propozycji i odstąpienia od Umowy. Jeśli nie przyjmiesz propozycji, zwrócimy Ci całą otrzymaną cenę.
 7. Chcąc złożyć zamówienie, wybierz interesującą Cię usługę lub produkt zaznaczając opcję „dodaj do koszyka”. Następnie możesz kontynuować zakupy lub przejść do złożenia zamówienia zaznaczając opcję „przejdź do kasy”. Następnie wypełnij formularz „Dane płatności” prawdziwymi danymi wskazanymi w formularzu oraz zaznacz odpowiedni dla Ciebie sposób płatności poprzez zaznaczenie opcji „Przelew bankowy” lub „Tpay”. W celu wykonania płatności zaznacz opcję „Kupuję i płacę”. Po wypełnieniu instrukcji w celu finalizacji zamówienia, przekierujemy Cię na stronę internetową celem wykonania płatności, zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem.
 8. W formularzu zamówienia musisz podać prawdziwe dane osobowe. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosisz odpowiedzialność. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości co do prawdziwości Twoich danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Poinformujemy Cię o tym, o ile w formularzu przekazano dane kontaktowe. Pamiętaj, że nie mamy obowiązku weryfikacji Twoich danych osobowych, a akceptując regulamin oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są prawdziwe.
 9. Pamiętaj, że Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez nas treści złożonego przez Ciebie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 10. Potwierdzenie zawarcia Umowy prześlemy Ci mailem albo wraz z produktem.
 11. Przykładamy dużą wagę do jakości usług i produktów dostępnych w Sklepie, dlatego są one wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 6
Płatności za zakupy

 1. Oferujemy dwa warianty regulowania płatności. Wedle własnego wyboru możesz:
  1) zapłacić przelewem bankowym na konto:
  Bank ……… : 00 0000 0000 0000 0000 0000
  W tytule przelewu podaj proszę swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia, który otrzymasz mailem,
  2) zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej (Tpay).
 2. Płatności elektroniczne Tpay obsługiwane są przez: https://tpay.com/zintegrowana-bramka
 3. Za produkty i usługi oferowane w Sklepie płacisz z góry, czyli od razu po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż do końca dnia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a wybrany produkt bądź usługa wrócą do Sklepu. Z chwilą wpływu środków na konto, o którym mowa powyżej, płatność uznana jest za dokonaną.
 4. Podczas dokonywania zamówienia musisz podać prawidłowe dane osobowe, tj.:
  1) imię i nazwisko
  2) dokładny adres zamieszkania
  3) adres e-mail
  4) numer telefonu komórkowego.
 5. Po dokonaniu płatności za usługę lub produkt (od chwili zaksięgowania środków na koncie), przyjęcie zamówienia potwierdzę Ci mailem na wskazany przez Ciebie adres.

§ 7
Dostawa zamówienia

 1. Złożenie zamówienia na usługę umożliwia uzgodnienie terminu wykonania usługi. Termin, sposób wykonania i miejsce usługi uzgadniamy telefonicznie albo za pomocą wiadomości e-mail. Realizacja usługi następuje w terminach obustronnie przez nas uzgodnionych. W wiadomości, potwierdzającej uzgodnienie terminu wykonania usługi przekażemy Ci również wszystkie informacje dotyczące sposobu komunikacji w ramach usługi online (np. link do spotkania) oraz zakres informacji, które należy przygotować do konsultacji, w tym ewentualnie dokumentację medyczną. Warunkiem wykonania usługi jest wypełnienie kwestionariusza danych medycznych, które są niezbędne do zrealizowania usługi, przed terminem jej wykonania. Realizacja usługi następuje w terminie wskazanym w wiadomości.
 2. Możesz bezpłatnie odwołać usługę sesji automasażu, konsultacji dietetycznej i dietetyczno-lekarskiej do 24h przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W przypadku uzgodnienia nowego terminu usługi uiszczona opłata zostaje zaliczona na poczet kolejnego spotkania. W przypadku rezygnacji z sesji zwrot opłaty zostanie dokonany zgodnie z § 8 ust. 6-7 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy odwołasz usługę na mniej niż 24 h przed umówioną godziną jej rozpoczęcia lub nie uczestniczysz w spotkaniu wcześniej go nie odwołując, nie otrzymasz zwrotu zapłaconej z góry ceny. W przypadku spóźnienia się na spotkanie, mamy prawo do zachowania pełnej kwoty opłaty przy skróceniu czasu trwania usługi o czas spóźnienia.
 4. Produkty fizyczne wysyłamy na terenie całej Unii Europejskiej.
 5. Staramy się jak najszybciej wysyłać produkt. Czas wysyłki będzie wynosił do … dni.
 6. Termin otrzymania przesyłki zawierającej produkt fizyczny zależy od przewoźnika. Utrzymują oni, że czas dostawy wynosi 1-2 dni. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek komplikacje – prosimy o kontakt.
 7. Każda przesyłka z produktem fizycznym ubezpieczona przez firmę kurierską. Wyboru firmy kurierskiej dokonujesz w formularzu zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak możliwość zmiany firmy, także po zawarciu Umowy.
 8. Koszt dostawy produktów fizycznych przez firmę kurierską jest uzależniony od objętości produktów. O wszystkich kosztach związanych z dostawą dowiesz się w trakcie składania zamówienia.
 9. Pamiętaj o otwarciu paczki i ocenieniu stanu produktu oraz jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez firmę kurierską. Zrób to w obecności kuriera, poproś go o chwilę cierpliwości. Jeśli stwierdzisz, że produkt jest uszkodzony, to poproś go o druk protokołu (jest on zobowiązany mieć go przy sobie). Opisz w protokole wszystkie uszkodzenia i wraz z przesyłką zwróć kurierowi. Jeżeli paczka będzie zawierać więcej niż jeden produkt, zwróć je wszystkie. Koszty transportu zwrotnego zostaną pokryte przez nas. Kiedy produkt znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie przez nas potwierdzona, po wymianie produktu na nowy wyślemy Ci go na nasz koszt.
 10. Jeżeli jednak stwierdzisz uszkodzenia produktu w czasie późniejszym, postępuj zgodnie z procedurą, którą opisaliśmy w § 9 niniejszego Regulaminu.
 11. W momencie przyjęcia produktu od kuriera, musisz potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się Twoją własnością.

§ 8
Odstąpienie od Umowy

 1. Jeśli jesteś Konsumentem (definicja na początku Regulaminu), masz prawo odstąpić
  od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu fizycznego (np. przyjęcia od kuriera), a w przypadku usług – od dnia zawarcia umowy. Pamiętaj, że zgodnie z prawem, po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
 2. Z prawa odstąpienia od Umowy możesz skorzystać również, jeśli jesteś osobą fizyczną dokonującą sprzedaży nawet bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, jeżeli nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, poinformuj nas o tym, złóż oświadczenie o odstąpieniu i wyślij je na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Możesz skorzystać z formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, musisz zwrócić produkt fizyczny w sposób kompletny jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, kiedy od Umowy odstąpiłeś. Pamiętaj, aby zabezpieczyć odesłany produkt tak, żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Do zwracanego produktu dołącz oryginał dokumentu sprzedaży, o ile był wysłany wraz z produktem. Dokonując zwrotu ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu (np. opłata pocztowa za wysłanie wysyłki lub opłata pobrana przez kuriera za doręczenie przesyłki).
 5. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli dostarczysz produkt niekompletny, bądź będzie on nosił ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, będziemy mogli odmówić przyjęcia przesyłki lub będziemy uprawieni do obniżenia zwracanej Ci kwoty ceny o równowartość produktu uszkodzonego. Ufamy jednak, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności za produkt. Postaramy się zrobić to jak najszybciej, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania produktu z powrotem.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie (najczęściej będzie to przelew na Twoje konto).
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest usługa dietetyczna i dietetyczno-lekarska przygotowana w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

§ 9

Reklamacje

 1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkty i usługi wolne o wad.
 2. Możesz składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu, usługi lub przebiegu składania zamówienia.
 3. Reklamacja winna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: kontakt@blaskobiety.com
 4. Dla ułatwienia przebiegu postępowania reklamacyjnego Twoje pismo powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, wezwiemy Cię do jej uzupełnienia. Jeżeli nie uzupełnisz reklamacji – pozostawimy ją bez rozpoznania.
 5. Jeżeli Twoja reklamacja będzie kompletna, ustosunkujemy się do niej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na nasz adres wskazany powyżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Nie lubimy procesów sądowych, dlatego proponujemy pozasądowe sposoby rozstrzygania sporu. Na czym one polegają? Szczegóły poniżej.
 2. Aby rozwiązać ewentualny spór (do czego mamy nadzieję nie dojdzie) możesz skorzystać m.in. z:
  1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się na stronie internetowej pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wiosek
  o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, więc musimy Cię poinformować, że jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze Sklepu. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 2. Szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
  oraz wykorzystywania plików cookies znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://blaskobiety.com/

§ 12
Własność intelektualna

 1. Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęcia i opisy) oraz przekazywane w ramach wykonania usługi są objęte prawem autorskim i zakazane jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Kupujący może korzystać z materiałów przekazanych w ramach wykonania usługi wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetyczno-lekarskich bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 13
Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2022……
 3. Zarówno aktualne jak i archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Sklepu.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Ciebie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane są w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza Twoich uprawnień jako Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Ciebie. Nie odpowiadamy także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na Twoim komputerze.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; dotyczy
  to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 6. Gdyby nie udało się rozwiązać konfliktu na drodze mediacji, rozstrzyganie ewentualnych sporów, jeśli jesteś Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Natomiast rozstrzyganie ewentualnych sporów, jeśli nie jesteś Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem. Udanych zakupów!